Περιηγηθείτε στο Virtual Tour 360 του Portareto

Menu

Βρείτε μας

Κεντρικά Γραφεία

GDPR Ενημέρωση Σχετικά με τη Λήψη Φωτογραφιών των Πορτών των Διαμερισμάτων

Εισαγωγή:

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων των οποίων τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να επεξεργαζόμαστε. Η παρούσα ενημέρωση προορίζεται να σας ενημερώσει σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά τη λήψη φωτογραφιών των πορτών των διαμερισμάτων στα κτίρια μας.

Υπεύθυνος για την Επεξεργασία των Δεδομένων:

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις φωτογραφίες των πορτών των διαμερισμάτων είναι η PORTARETO IKE, με έδρα την Κωστή Παλαμά 148, Καματερό Αττικής. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 2323 210 εάν έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Σκοπός της Επεξεργασίας των Δεδομένων:

Ενδέχεται να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε φωτογραφίες των πορτών των διαμερισμάτων για τους εξής σκοπούς:

  1. Επεξεργασία των φωτογραφιών για διαφημιστικούς σκοπούς.
  2. Εισαγωγή των φωτογραφιών σε έντυπα και καταλόγους για σκοπούς της εταιρείας.
  3. Αναρτήσεις στα socialmedia για ενημέρωση και διαφήμιση που εξυπηρετούν σκοπούς της εταιρείας.
  4. Δειγματισμό φωτογραφιών σε πελάτες που αφορούν τα έργα που έχει αναλάβει η εταιρεία.

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων:

Οι φωτογραφίες που λαμβάνουμε περιλαμβάνουν τις πόρτες των διαμερισμάτων εντός και εκτός αυτού και μόνο αυτές. Δεν μπορεί να περιλαμβάνουν εικόνες ατόμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από τις πόρτες των διαμερισμάτων. Αυτές οι εικόνες μπορεί να θεωρούνται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον GDPR.

Νομική Βάση για την Επεξεργασία:

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντα που ακολουθεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας, καθώς είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Παραλήπτες των Δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω των φωτογραφιών των πορτών των διαμερισμάτων μπορεί να κοινοποιούνται όπως προαναφέρθηκε σε καταλόγους της εταιρείας όπως και στα socialmedia, πάντα με διακριτικό λογότυπο της εταιρείας.

Εξουσιοδοτημένο Προσωπικό: Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια και τον έλεγχο της πρόσβασης.

Διατήρηση Δεδομένων:

Θα διατηρήσουμε τις φωτογραφίες των πορτών των διαμερισμάτων για την περίοδο που είναι απαραίτητη για τους παραπάνω σκοπούς, καθώς και για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις. Θα εφαρμόσουμε κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή αποθήκευση και διαγραφή αυτών των δεδομένων.

Δικαιώματα του Ατόμου:

Σύμφωνα με τον GDPR, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα:

Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων.

Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα αντίρρησης: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε συγκεκριμένες καταστάσεις.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων: Μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Επικοινωνία μαζί μας:

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον GDPR, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 2323 210

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO):

Έχουμε διορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Περιφάνη Λεωνίδα που μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210 98 10 000 (104 εσωτερικό) τμήμα marketing.

Καταγγελίες:

Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον GDPR έχουν παραβιαστεί, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Είμαστε αφοσιωμένοι στη διασφάλιση της προστασίας και της ιδιωτικότητας των προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Η παρούσα ενημέρωση θα ελεγχθεί και θα ενημερώνεται όποτε απαιτείται για να αντανακλά τις αλλαγές στις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων μας ή τις νομικές απαιτήσεις.

Portareto

PORTARETO IKE
Eμπόριο Θωρακισμένων Πορτών
ΔΥΟ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΑΦΜ: 801927247
Κωστή Παλαμά 148, Καματερό Αττικής
Τηλ: +30 210 23 23 210
Email: info@portareto.gr