Περιηγηθείτε στο Virtual Tour 360 του Portareto

Menu

Βρείτε μας

Κεντρικά Γραφεία

Συνθετικά Κουφώματα

Συνθετικά Κουφώματα

Τα συνθετικά κουφώματα pvc, κατασκευάζονται από πολιβινιλοχλωρίδιο, το οποίο σε αντίθεση με τα περισσότερα πλαστικά αποτελείται από 43% πετρέλαιο, ενώ το υπόλοιπο 57% είναι το κοινό μαγειρικό άλας. Είναι μία εντελώς νέα σύνθεση, πολύ πιο εξελιγμένη από το απλό πλαστικό που κατασκευάζεται από καουτσούκ. Τα συνθετικά κουφώματα pvc αποτελούν ένα νέο είδος κουφωμάτων, όπου βρίσκεται σε ανάπτυξη και στον ελληνικό χώρο.

Γιατί να επιλέξω συνθετικά κουφώματα pvc;

Tα συνθετικά κουφώματα, σε σχέση με τα κοινά κουφώματα αλουμινίου, παρουσιάζουν ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Βοηθούν στην:

του κτιρίου, στο οποίο εγκαθίστανται. Αυτό συμβαίνει, διότι το πλαστικό αποτελεί κακό αγωγό της θερμότητας. Η σημαντικότατη βελτίωση θερμομόνωσης που προσφέρουν παρουσιάζεται ειδικά, συγκριτικά με τα κοινά κουφώματα αλουμινίου τα οποία δεν έχουν καθόλου θερμομονωτικές ιδιότητες, εκτός εκείνων που περιέχουν και πολυαμίδιο.

Πιστοποιήσεις

ral-1

Πιστοποίηση RAL

Τα δικά μας προφίλ κουφωμάτων και εισόδων έχουν πιστοποιηθεί κατά RAL και υπόκεινται ενός τακτικού ποιοτικού ελέγχου.

Το σήμα ποιότητας RAL επιτρέπεται να φέρουν μόνο προϊόντα, που κατασκευάζονται ή προσφέρονται σύμφωνα με υψηλά, πλήρως καθορισμένα ποιοτικά κριτήρια και που ελέγχονται τακτικά από ανεξάρτητα ινστιτούτα (SKZ, κέντρο συνθετικού υλικού νότιας Γερμανίας και IFT, Ινστιτούτο για την τεχνολογία κουφωμάτων). Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί μια διαρκής λειτουργικότητα για τα ποιοτικά κουφώματα και τις εισόδους σας, ώστε να μπορείτε για πολλές δεκαετίες να τα χρησιμοποιείτε χωρίς προβλήματα.

1200px-ISO_9001-2015.svg

Πιστοποίηση ISO-9001

Η aluplast GmbH είναι ήδη πιστοποιημένη κατά ISO για πάνω από 20 χρόνια. Η εφαρμογή αυτού του συστήματος διαχείρισης ποιότητας απαιτεί μία συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση διαδικασιών και προϊόντων, πράγμα που επιτηρείται τακτικά από τον φορέα πιστοποίησης BSI (British Standards Institution). Έτσι, ο ποιοτικός προσανατολισμός είναι για μας πολύ σημαντικός, σε κάθε τμήμα των διαδικασιών.

ce-109x80-1

Πιστοποίηση CE

Το σήμα CE είναι μία σήμανση της ευρωπαϊκής επιτροπής τυποποίησης CEN. Αυτό το σήμα καθορίζει πανευρωπαϊκά και ανεξαρτήτως υλικού, τα κύρια χαρακτηριστικά και την κατάταξη επιδόσεων των κουφωμάτων και των εισόδων. Δείχνει την συμμόρφωση – συμφωνία του προϊόντος με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες. Ακόμη, μειώνει τα εμπόδια στο εμπόριο και επιτρέπει την πανευρωπαϊκή εμπορευσιμότητα του προϊόντος. Τα προφίλ για τα ποιοτικά κουφώματα και τις εισόδους της aluplast πληρούν τις οδηγίες του CE, των οποίων η τήρηση επιτηρείται σε τακτικά χρονικά διαστήματα από το IFT (Ινστιτούτο για την τεχνολογία κουφωμάτων).